ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์

พอร์ตการลงทุนของ SHREIT ประกอบด้วยโรงแรมซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย มีจำนวนห้องพักรวม 632 ห้อง และมีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นประมาณ 144 ล้านเหรียญสหรัฐ

3

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ

USD154M

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

2

ประเทศที่สินทรัพย์ตั้งอยู่

สถานที่