03 มี.ค. 2563

กองทรัสต์ SHREIT โชว์ปี 62 ทำรายได้รวม 357 ล้านบาท คุมเข้มกระแสเงินสด เตรียมรับมือผลกระทบไวรัสโควิด - 19

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT เผยผลการดำเนินงานปี 2562 มีรายได้รวม 357 ล้านบาท ชี้หากไม่มีผลกระทบจากการขาดทุน (ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำไรสุทธิจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ บอร์ดบริหารตัดสินใจชะลอการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการลดทุน สำหรับงวดการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563 เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

มร. คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 มีรายได้รวม 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 351.52 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีผลกระทบจากการขาดทุน (ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำไรสุทธิจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและการควบคุมค่าใช้จ่ายของโรงแรมอย่างเข้มงวด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ตัดสินใจชะลอการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลดทุน สำหรับงวดผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563 ออกไป เพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารโรงแรมเพื่อควบคุมรายจ่าย และสำรองกระแสเงินสดไว้จนกว่าสถานการณ์ของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และสายการบิน แม้ว่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ โรงแรม Capri by Fraser และ โรงแรม Ibis Saigon South เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รวมถึงโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ในประเทศอินโดนีเซีย จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพในการบริหารจัดการโดยเครือข่ายโรงแรมระดับสากล จะสามารถบริหารจัดการและเฝ้าระวังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างรัดกุม และจะสามารถรับมือต่อสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี