นายคริสตอป ฟอซิเนสติ

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์การเมือง,
    University of Paris 8 ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ,
    Institut de Preparation a l’ Administration et la Gestion ประเทศฝรั่งเศส
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
2560 - พ.ย. 2562 กรรมการบริหาร
Strategic Property Investors Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, ประเทศอินโดจีน
2557 - 2558 กรรมการ - การพัฒนาระดับภูมิภาค, ประเทศสิงคโปร์
2556 - 2558 กรรมการบริหาร Group Lease, กัมพูชา
2551 - 2555 ผู้ก่อตั้ง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Devenco, กัมพูชา
2549 - 2550 กรรมการผู้จัดการ, ประเทศมาดากัสการ์
2548 - 2549 Microcred Bank หัวหน้าทีม, ประเทศเม็กซิโก