ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 56,838,400 16.11
3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 27,771,600 7.87
4. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 16,000,000 4.53
5. MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD 15,500,000 4.39
6. กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,545,100 3.84
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC H 11,361,900 3.22
8. นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 9,831,700 2.79
9. บริษัท ตงฮั้ว แอสเซท จำกัด 8,000,000 2.27
10. นาง ดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27