เลือกปี
วันที่ เวลา กิจกรรม รายละเอียด
10.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องนครินทร์ ชั้น 11 โรงแรมนิรันดร์ แกรนด์เลขที่ 1ซอยอุดมสุข 17 (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส อุดมสุข) ถ. สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
10.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลลูม (Crystal Ballroom) ชั้น 2 (Lobby) โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้น เอ็ม (M) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
9.00 - 10.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร