กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
3.6825
-2.2835 (-38.28%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
1,299,334,431.68
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2566

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
รายงานประจำปี 2565
แบบ 56-REIT ประจำปี 2565