กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.50
-0.02 (-0.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
2,250
ปรับปรุงเมื่อ 27 ก.ค. 2564 04:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.6055
+0.0739 (1.13%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,330,673,730.54
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 มี.ค. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT ประจำปี 2563