กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
3.00
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
300
ปรับปรุงเมื่อ 23 เม.ย. 2564 02:29

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.5316
-0.7280 (-10.03%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,304,607,550.27
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 ธ.ค. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT ประจำปี 2563