ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พอร์ตการลงทุนในระยะเริ่มแรกของ SHREIT กระจายอยู่ในเมืองสำคัญแถบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ โฮจิมินห์และจาการ์ต้า โดยกลยุทธ์ในการคัดเลือกทำเลที่ตั้งคือ การมุ่งเน้นเขตเมือง ซึ่งมีจุดเด่นสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน โดยโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์นั้นสามารถจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งกลุ่มที่เน้นความประหยัดตลอดจนกลุ่มที่ต้องการความหรูหรา โดยมีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 632 ห้อง บริหารจัดการโดยเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Accor และ Frasers