กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.52
+0.02 (0.80%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
4,206
ปรับปรุงเมื่อ 27 ต.ค. 2564 04:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.6571
+0.0516 (0.78%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,348,899,779.02
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT ประจำปี 2563