กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.80
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
0
ปรับปรุงเมื่อ 02 มี.ค. 2564 04:35

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.4262
-0.8334 (-11.48%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,267,406,056.75
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 ธ.ค. 2563

ข่าวสารล่าสุด

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT ประจำปี 2562