กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
3.46
-0.08 (-2.26%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
530,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,790,938
ปรับปรุงเมื่อ 06 มิ.ย. 2566 04:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
5.9660
+0.2046 (3.55%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,105,056,758.51
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 มี.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
รายงานประจำปี 2565
แบบ 56-REIT ประจำปี 2565