กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.46
-0.04 (-1.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
12,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
31,210
ปรับปรุงเมื่อ 26 พ.ย. 2564 04:35

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.9616
+0.3045 (4.57%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,456,309,528.80
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 ก.ย. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT ประจำปี 2563