กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.66
+0.04 (1.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
18,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
48,328
ปรับปรุงเมื่อ 13 พ.ค. 2565 04:35

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.7351
-0.2394 (-3.43%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,376,393,618.54
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 มี.ค. 2565

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-REIT ประจำปี 2564