กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
2.80
+0.08 (2.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
60,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
167,770
ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 2565 04:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
6.6397
-0.0704 (-1.05%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,342,751,053.71
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 ก.ย. 2565

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-REIT ประจำปี 2564