นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    Simmons College เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
2549 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
2545 - 2548 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2537 - 2545 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามสินธร จำกัด
[บริษัทร่วมลงทุนระหว่าง สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]
2535 - 2537 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสบี เรียลตี้ จำกัด
2534 - 2535 ผู้อำนวยการ / สำนักงานกรรมการ
บริษัท เขาใหญ่ เนเชอรัล ปาร์ค จำกัด