ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
2. GIC PRIVATE LIMITED 68,652,800 19.46
3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,375,000 8.33
4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 16,000,000 4.53
5. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,624,000 3.86
6. JPMORGAN THAILAND FUND 13,124,200 3.72
7. SIX SIS LTD 8,934,000 2.53
8. นางดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27
9. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 7,050,000 2.00
10. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 7,040,000 2.00