กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
7.00
-0.10 (-1.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
3,500
ปรับปรุงเมื่อ 22 ต.ค. 2562 04:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
8.8245
-0.3448 (-3.76%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
3,113,618,229.06
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
รายงานประจำปี 2561
แบบ 56-REIT ประจำปี 2561