กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
4.00
+0.12 (3.09%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
247,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
959,460
ปรับปรุงเมื่อ 27 ต.ค. 2563 04:36

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
7.7418
+0.4089 (5.58%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,731,597,932.24
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT ประจำปี 2562