กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
3.08
-0.02 (-0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
55,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
171,752
ปรับปรุงเมื่อ 03 เม.ย. 2563 04:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
7.9718
-0.8437 (-9.57%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,812,772,430.55
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 ธ.ค. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT ประจำปี 2562