กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
5.60
-0.05 (-0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
91,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
512,900
ปรับปรุงเมื่อ 23 ม.ค. 2563 04:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
8.8155
-0.0090 (-0.10%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
3,110,443,897.46
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 ก.ย. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
รายงานประจำปี 2561
แบบ 56-REIT ประจำปี 2561