กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
3.08
-0.02 (-0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
3,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
10,724
ปรับปรุงเมื่อ 26 ม.ค. 2564 04:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
7.2596
-0.4822 (-6.23%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,561,466,263.85
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 30 ก.ย. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-REIT ประจำปี 2562