กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
ที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศแห่งแรกของไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ ("SHREIT") ผู้บุกเบิกการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริหารจัดการโดย Strategic Property Investors Company Limited กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรม ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ผ่านบริษัทลูกที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

SHREIT:
(สกุลเงิน: บาท)
5.40
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
12,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
67,445
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 2563 04:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV:
(สกุลเงิน: บาท)
8.4930
-0.3225 (-3.66%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):
2,996,661,927.78
หน่วยคงเหลือ:
352,836,700.00
ปรับปรุงเมื่อ 31 ธ.ค. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
รายงานประจำปี 2561
แบบ 56-REIT ประจำปี 2561