ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Long Live His Majesty the King

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้